DEsite is een didactische module, waarin het besluitvormingsproces van de Europese Unie centraal staat. De complexiteit van dit proces is voor studenten rechten vaak een probleem wanneer zij een werkstuk moeten schrijven op Europees-juridisch vlak of wanneer zij op zoek zijn naar Europees-juridische informatie. De makers van deze module zijn er echter van overtuigd dat dit probleem zich ook bij anderen voordoet. Dit is de reden, waarom de module vrij toegankelijk is via het Internet.

Deze module bestaat uit twee delen. Het deel wat u voor u ziet, is het inhoudelijk gedeelte. Het bestaat uit zeven hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt een aspect van het besluitvormingsproces. In hoofdstuk 3 over de organen van de Europese Unie en hoofdstuk 7 over informatie en publicaties, komt de output van informatie specifiek aan bod. Er is in deze hoofdstukken in het bijzonder rekening gehouden met het aanbod van elektronische informatie en met nadruk informatie die vrij wordt aangeboden via het Internet. Deze hoofdstukken bevatten dan ook een groot aantal links naar Internetbronnen. Wanneer u op een link klikt, wordt er een nieuw scherm geopend.

Het andere gedeelte ziet u niet voor u. Dit is het didactische gedeelte dat specifiek is gemaakt voor studenten Europees en Internationaal recht. Het didactische gedeelte is ondergebracht in Blackboard, een elektronische leeromgeving waarvan de Universiteit van Tilburg veelvuldig gebruik maakt. In deze leeromgeving heeft de student de mogelijkheid te discussiëren, vragen te stellen en toetsen te maken. De leeromgeving is slechts gedeeltelijk toegankelijk voor derden. Voor het didactisch gedeelte klikt u hier. Gebruik als username en password 'guest'.