Ook in de derde pijler deelt de Commissie het recht van initiatief met de lidstaten. De Raad kan inzake de Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken gemeenschappelijke standpunten, kaderbesluiten, besluiten en overeenkomsten vaststellen. De (kader)besluiten zijn bindend (art. 34 EU). De Raad neemt deze besluiten in de hoofdregel met eenparigheid van stemmen.

Het Parlement heeft een iets sterkere positie dan in de tweede pijler, aangezien de Raad het Parlement voor advies moet raadplegen voordat het een (kader)besluit kan nemen (art. 39 EU). Daarnaast dient het Parlement op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen op dit beleidsterrein en kan het Parlement vragen en aanbevelingen tot de Raad richten.

Het Hof heeft een beperkte rechtsmacht in de derde pijler. Het kan de bevoegdheid krijgen prejudiciële vragen te beantwoorden, de wettigheid van (kader)besluiten nagaan en geschillen tussen lidstaten over de besluiten beslechten.