Grondslag

Het COREPER vindt zijn grondslag in art. 207 EG.

Samenstelling

Elke lidstaat heeft een Permanent Vertegenwoordiger bij de EU met de rang van ambassadeur. De vijfentwintig Permanent Vertegenwoordigers samen vormen het Comité van Permanente Vertegenwoordigers, beter bekend als COREPER (Comité des Représentants Permanents). In het geval dat de ambassadeurs bijeenkomen, gebeurt dat in COREPER II. COREPER I bestaat uit vijfentwintig plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordigers. Onder COREPER bevinden zich talrijke functionele werkgroepen met ambtenaren die de onderwerpen op verschillende terreinen voorbereiden.

Taken en interne besluitvorming

De Permanente Vertegenwoordigers bereiden de werkzaamheden van de Raad voor en voeren de door de Raad verstrekte opdrachten uit (art. 207 EG). COREPER neemt zijn beslissingen op basis van de bevindingen van de functionele werkgroepen. De Permanent Vertegenwoordigers hebben hierbij een door de hoofdstad gegeven onderhandelingsmarge en houden ook lopende de onderhandelingen voortdurend ruggespraak.

Is er op het niveau van het comité al overeenstemming bereikt over een onderwerp, dan wordt dit als A-punt op de agenda van de Raad geplaatst. Dat houdt in dat het door de Raad in beginsel als hamerstuk wordt afgedaan. De Raad debatteert vervolgens alleen over de B-punten. Het komt niet vaak voor dat de ministers zelf in de vergadering knopen doorhakken met betrekking tot B-punten. Meestal worden deze onderwerpen weer teruggezonden naar COREPER, waarna ze bij de volgende vergadering op de agenda verschijnen als A-punt. COREPER bevindt zich aldus als een spin in het web van de besluitvorming.