De Europese Unie kent tevens een grote hoeveelheid organen die een eigen specifieke rol spelen. Het betreft diverse agentschappen, interinstitutionele en financiële organen.

Communautaire Agentschappen

Communautaire Agentschappen zijn organen die door de EU zijn opgericht om een specifiek technische, wetenschappelijke of beheerstaak te verrichten binnen het 'communautair domein' (eerste pijler) van de EU. Agentschappen worden opgericht bij een afzonderlijk besluit waarin de specifieke taak wordt omschreven.

Interinstitutionele en financiële organen

Overige agentschappen en gedecentraliseerde organen