Wie op zoek is naar Europese informatie, belandt al snel in het spreekwoordelijke bos waar de bomen slecht zichtbaar zijn. Het uitgebreide aanbod aan bronnen, zowel gedrukt als elektronisch, is voor menig onderzoeker en student een ware nachtmerrie. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe om te gaan met deze wirwar van informatie.

Daarbij is het belangrijk vast stellen wat voor soort informatie wordt gezocht. De term Europese informatie is in feite een verzamelnaam. De term kan staan voor informatie op juridisch, sociaal en economisch gebied met een Europese dimensie. Ook kan worden bedoeld informatie afkomstig van instellingen zoals de Europese Unie, de Raad van Europa of de West-Europese Unie. Tenslotte kan een onderscheid worden gemaakt in primaire informatie en literatuur. Het is zinvol om deze verschillende invalshoeken in het achterhoofd te houden, wanneer je een bibliotheek binnenloopt of het Internet afzoekt.

Een boek met een Europeesrechtelijke achtergrond (bijv. over Europees mededingingsrecht) vind je in een juridische bibliotheek. Een arrest van het Europese Hof van Justitie is echter primair materiaal, en zal deel uitmaken van het informatieaanbod van het Hof, dat op zijn beurt deel uitmaakt van verspreiding van informatie door de Europese Unie. Een dergelijk arrest kan in elektronische vorm op het Internet worden gevonden of in papieren vorm in een Europees Documentatie Centrum (EDC).

In dit hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Wetgeving en rechtspraak zijn de primaire bronnen en maken deel uit van het informatieaanbod van de instellingen van de Europese Unie. De rechtsleer is de secundaire bron van informatie. Bij rechtsleer moet gedacht worden aan boeken over het Europees recht of specifieke onderwerpen daarvan, tijdschriftartikelen, besprekingen van (komende) EG-wetgeving en annotaties bij arresten. De eerste twee paragrafen verwijzen voornamelijk naar primaire bronnen. De derde paragraaf naar literatuur. De vierde paragraaf beschrijft hoe de bronnen correct geciteerd dienen te worden.

EDC logo

Er wordt in dit hoofdstuk veelvuldig verwezen naar bronnen die vrij toegankelijk zijn via het Internet. Het blijft echter slechts een selectie. .