Over rechtsleer

Wetgeving en jurisprudentie zijn de primaire bronnen van informatie met betrekking tot de besluitvorming binnen de Europese Unie. De rechtsleer is de secundaire bron van informatie. Bij rechtsleer moet gedacht worden aan boeken over het Europees recht of specifieke onderwerpen daarvan, tijdschriftartikelen, besprekingen van (komende) EG-wetgeving en annotaties bij arresten.
De toenemende invloed van Europese regelgeving op het nationale recht leidt ertoe dat er steeds meer geschreven wordt over Europeesrechtelijke onderwerpen. Boeken en tijdschriften op dit gebied zijn over het algemeen te vinden in een bibliotheek met een juridische collectie. Maar de grote hoeveelheid publicaties die verschijnen, heeft tot gevolg dat lang niet alles terug te vinden zal zijn in één bibliotheek. Elektronische bestanden of het Internet zijn daarom noodzakelijke hulpmiddelen bij het zoeken naar literatuur. Hieronder wordt beschreven op welke manieren gezocht kan worden naar Europeesrechtelijke literatuur, vervolgens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste publicaties op het gebied van Europees recht.

Internet

Het is heel goed mogelijk met een zoekmachine op Internet bronnen met publicaties of literatuurverwijzingen te vinden. Zoekmachines leveren vaak goede en soms verrassende resultaten op. Het formuleren van de juiste zoekvraag of de omvang van het aantal resultaten kan echter ook tot frustraties leiden. Het is dan effectiever om te zoeken in specifieke bestanden of gebruik te maken van webgidsen.

Algemene zoeksystemen

Bibliotheken bieden hun gebruikers algemene en/of specifieke zoeksystemen aan waarin literatuur gezocht kan worden. Het aanbod verschilt per bibliotheek en niet altijd zullen alle zoeksystemen voor derden vrij toegankelijk zijn. Hier wordt een aantal informatiebestanden besproken die de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg (UvT) haar gebruikers aanbiedt via haar webpagina´s.

De Catalogus UvT bevat het boeken- en tijdschriftenbezit van de bibliotheek, waarin onder meer via titel- of trefwoorden gezocht kan worden. Het is een vrij toegankelijk bestand, dit in tegenstelling tot de bestanden als

 • Online Contents Tijdschriftartikelen UvT (beschrijvingen van tijdschriftartikelen, vaak aangevuld met samenvattingen en/of volledige teksten),
 • Online Contents Boekartikelen (bibliografische gegevens van artikelen die verschenen zijn in verzamel- en seriewerken)
 • Kluwer LawOnline (toegang tot volledige teksten van ruim 20 juridische tijdschriften).
  Deze bestanden zijn alleen raadpleegbaar zijn voor studenten en medewerkers van de UvT.
  Al deze bestanden zijn te vinden via de pagina met informatiebestanden. Via de tips bij deze bestanden zijn handleidingen te raadplegen om meer te weten te komen over het gebruik van de bestanden. Tevens worden op de pagina van de bibliotheek elektronische cursussen aangeboden over het zoeken in bestanden en over literatuuronderzoek in het algemeen.

  Specifieke bestanden

  Naast deze algemene bestanden zijn er een aantal specifieke bestanden die zeer bruikbaar zijn om Europeesrechtelijke literatuur te vinden. Bij het gebruik van al deze bestanden is het van belang te bedenken dat gevonden literatuur niet altijd aanwezig zal zijn in de collectie van de bibliotheek en soms zelfs niet in Nederland.

  Voor het vinden van Nederlandstalige juridische literatuur op het gebied van Europees recht is het bestand Data Juridica (DJ) op Plaza Kluwer Juridisch en fiscaal een goed startpunt. Het bevat bibliografische gegevens en samenvattingen van tijdschriftartikelen en boeken, maar ook van afzonderlijke bijdragen uit verzamelbundels.

  ECLAS is de catalogus van de centrale bibliotheek van de Commissie van de Europese Unie. Hierin zijn beschrijvingen opgenomen van boeken, rapporten, documenten, en artikelen in de diverse talen van de lidstaten, waarbij soms via hyperlinks volledige teksten opgenomen zijn. Vooral bij het zoeken naar zogenaamde grijze literatuur (rapporten e.d.) is het een zeer bruikbaar bestand.

  De catalogi van bibliotheken van onderzoeksinstellingen zoals het Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law en het Europees Universitair Instituut bieden veel Europeesrechtelijke literatuur.

  Het Archive of European Integration (AEI), een archief dat wordt onderhouden door de bibliotheek van de University of Pittsburgh, bevat volledige teksten van rapporten, artikelen en officiële EU documenten op het gebied van Europese integratie en eenwording. Het archief biedt ook de mogelijk om via AEIPlus een aantal bestanden tegelijktijdig te doorzoeken.

  Publicaties

  Hoewel het aanbod van elektronische publicaties groeit, verschijnt een groot deel van Europeesrechtelijke literatuur nog steeds op papier. Het is weinig zinvol een totaal overzicht te geven van alle boeken en tijdschriften die op dit terrein verschijnen. Hieronder wordt aangegeven waar overzichten van algemene boeken en tijdschriften op het terrein van het Europees recht te vinden zijn.

  Tijdschriften die zich specifiek richten op Europees recht verschijnen met name in het Engels, Frans en Duits. Een vrij compleet overzicht hiervan is te vinden via European Integration Current Contents. Deze pagina bevat niet alleen de titels van tijdschriften, maar ook de inhoudsopgaven van afleveringen.
  In het Nederlandse taalgebied verschijnen slechts twee tijdschriften die zich specifiek richten op het Europees recht. Dit zijn het Nederlands tijdschrift voor Europees recht en Sociaal-economische wetgeving (SEW). Natuurlijk worden Nederlandstalige artikelen over Europeesrechtelijke onderwerpen ook gepubliceerd in andere juridische tijdschriften. Raadpleeg hiervoor bestanden zoals Online Contents Tijdschriftartikelen UvT of Data Juridica via Plaza Kluwer Juridisch en fiscaal.

  Naslagslagwerken en woordenboeken

  Er bestaan diverse naslagwerken, waarin bijvoorbeeld termen of adressen kunnen worden opgezocht:

  Voor EU terminologie kan gebruik gemaakt worden van:

  Bij het speuren naar informatie kan lang niet altijd worden volstaan met enkel Nederlandse zoektermen. Voor het vertalen van juridische begrippen bestaan speciale juridische vertaalwoordenboeken die in een juridische bibliotheek te vinden zijn. Voor het vertalen van specifieke Europese terminologie is er het vertaalsysteem Inter Active Terminology for Europe (IATE) .
  Ook de meertalige thesaurus EUROVOC kan een goed hulpmiddel zijn bij het formuleren van geschikte zoektermen.