Pijlerstructuur
Tweede pijler
0 Over DEsite
1 Algemeen
2 Pijlerstructuur
 • De pijlers
 • Eerste pijler
 • Tweede pijler
 • Derde pijler
 • 3 Organen
  4 Besluitvorming
  5 Lobbygroeperingen
  6 Casuïstiek
  7 Informatie en publicaties

  De Raad neemt gemeenschappelijke strategieën aan met eenparigheid van stemmen en de overige besluiten met een gekwalificeerde meerderheid. De Commissie of een lidstaat kan een voorstel tot een besluit over het Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid indienen.

  Het intergouvernementele karakter van de tweede pijler komt onder meer tot uiting in het feit dat bij stemmen bij eenparigheid van stemmen, lidstaten die ervoor kiezen zich te onthouden van stemming, niet steeds verplicht zijn het besluit toe te passen (art. 23 EU).

  Het Parlement heeft een kleine rol in de tweede pijler. De voorzitter van de Raad is enkel gehouden het Parlement te raadplegen over de voornaamste aspecten van het GBVB en hij moet erop toezien dat de opvattingen van het Parlement naar behoren in aanmerking worden genomen (art. 21 EU).

  Het Hof heeft geen rechtsmacht onder de tweede pijler.