Organen
Overig
0 Over DEsite
1 Algemeen
2 Pijlerstructuur
3 Organen
 • Europees Parlement
 • Raad
 • Commissie
 • Hof van Justitie
 • Rekenkamer
 • Economisch en Sociaal Comité
 • Comité van de Regio´s
 • Centrale Bank
 • Coreper
 • Overig
 • 4 Besluitvorming
  5 Lobbygroeperingen
  6 Casuïstiek
  7 Informatie en publicaties

  De Europese Unie kent tevens een grote hoeveelheid organen die een eigen specifieke rol spelen. Het betreft diverse agentschappen, interinstitutionele en financiële organen.

  Communautaire Agentschappen

  Communautaire Agentschappen zijn organen die door de EU zijn opgericht om een specifiek technische, wetenschappelijke of beheerstaak te verrichten binnen het 'communautair domein' (eerste pijler) van de EU. Agentschappen worden opgericht bij een afzonderlijk besluit waarin de specifieke taak wordt omschreven.

  Interinstitutionele en financiële organen

  Overige agentschappen en gedecentraliseerde organen

  • Europees Instituut voor veiligheidsstudies (ISS)
   Het ISS ondersteunt de EU in het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid door het doen van onderzoek en analyseren veiligheids- en defensiekwesties (tweede pijler).
  • Europees Defensieagentschap (EDA)
   Het EDA richt zicht op het ontwikkelen van de defensievermogens van Europa.
  • Europees Satellietcentrum (EUSC)
   EUSC ondersteunt de EU in het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid door het analyseren van satelietbeelden en aanverwante gegevens (tweede pijler).
  • Europese Politiedienst (Europol)
   Het doel van Europol is bij te dragen tot een nauwere en doeltreffende samenwerking van de EU-lidstaten bij het voorkomen en bestrijden van de internationale georganiseerde misdaad (derde pijler).
  • Europese Politieacademie (CEPOL)
   CEPOL heeft als doel de internationale opleiding van hogere politiefunctionarissen te ondersteunen en bij te dragen aan een geÔntegreerde aanpak in de EU van grensoverschrijdende problemen waarmee de lidstaten worden geconfronteerd bij het bestrijden en voorkomen van criminaliteit, bij de rechtshandhaving en bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid.
  • Europees orgaan ter versterking van de justitiŽle samenwerking (Eurojust)
   Eurojust richt zich op het verbeteren en coördineren van de samenwerking op het gebied van recherche en vervolging van grensoverschrijdende criminaliteit (derde pijler).
  • Europese Ombudsman
   De Ombudsman onderzoekt klachten van burgers, bedrijven of instellingen tegen Europese instellingen en andere communautaire organen.