Pijlerstructuur
Eerste pijler
0 Over DEsite
1 Algemeen
2 Pijlerstructuur
 • De pijlers
 • Eerste pijler
 • Tweede pijler
 • Derde pijler
 • 3 Organen
  4 Besluitvorming
  5 Lobbygroeperingen
  6 Casuïstiek
  7 Informatie en publicaties

  Deze pijler behelst de Europese Gemeenschappen (EGA en EG). Binnen de Europese Gemeenschappen wordt de belangrijkste plaats ingenomen door de EG. Besluiten worden er genomen door de Raad, al dan niet in samenwerking met het Parlement, op voorstel van de Commissie. In de eerste pijler besluit de Raad veelal bij meerderheid van stemmen. Dat betekent dat een lidstaat gebonden kan zijn, zelfs indien die staat het niet eens is met een besluit.